Veel klachten hangen samen met een langdurig verhoogd spanningsniveau en reageren goed op afname van spanning.

Lichaamshouding, ademhaling, beweging en aandacht spelen een belangrijke rol.
Klachten, waarvoor geen medische oorzaak te vinden is of klachten die niet in verhouding staan tot de gestelde diagnose, kunnen het gevolg zijn van verhoogde spanning. Mensen met deze klachten hebben vaak baat bij deze methode. In tijden van drukke werkzaamheden en/of stress is verhoogde spanning een manier om te kunnen blijven functioneren.

Blijft de verhoogde spanning voortduren als de externe oorzaak verdwenen is, dan is zij los van de situatie komen te staan. Dit leidt tot onvoldoende herstel en kan een voedingsbodem zijn voor allerlei klachten. Doordat men aan deze verhoogde spanning gewend is geraakt en deze als ‘gewoon’ en ‘vertrouwd’ ervaart, wordt niet altijd de relatie met klachten gelegd, die daardoor onbenoemd en onbegrepen zijn.

Na een onderzoeksfase waarin gekeken wordt of deze behandeling positieve invloed heeft op de te hoge spanning en welke klachten reageren op de afname van spanning.
Is dit niet het geval, dan zal worden voorgesteld om de behandeling te stoppen.
Is dit wel het geval, dan kan de behandeling worden voortgezet met een paar sessies om te zien of de klachten nog verder kunnen afnemen. Dit alles verloopt in samenspraak met de cliënt.

Ook is het mogelijk dat de proefbehandeling al voldoende is om met de geboden handvatten zelf verder te kunnen.

Leidt de therapie niet direct tot afname van spanning en/of klachten, dan hoeft de behandeling niet zinloos geweest te zijn geweest. Meestal is meer inzicht verkregen waarom het lastig is de spanning te verminderen. Zo kan meer duidelijkheid zijn ontstaan over de eventuele noodzaak leven en/of werk anders in te richten, een belangrijk gegeven bij bijv. werkhervatting. Daarnaast kan duidelijk geworden zijn, dat de klachten een andere oorzaak hebben, waarvoor nader onderzoek nodig is.

Werkwijze
Er worden eenvoudige instructies gegeven die nauw aansluiten bij dagelijkse houdingen en bewegingen. Ook kan de therapeut er voor kiezen simpele handgrepen toe te passen. De therapeut werkt niet volgens een vast protocol, maar de therapie wordt afgestemd op de ervaringen en reacties van de cliënt.

Effecten
Wanneer de therapie geschikt blijkt, is iemand beter in staat zijn eigen spanning te regelen. Dan komen er processen op gang, die een duurzame verbetering in het welzijn kunnen geven. De spanningsgebonden klachten verminderen of verdwijnen. Belangrijk is dat tijdens deze eerste fase duidelijk wordt of de klachten al dan niet spanningsgebonden zijn: dit voorkomt onnodig doorbehandelen.